Those who are able and willing to work should have a job: Erin Tañada

“Everyone who can and is willing to work should have a job. If we look around us, there is so much work to be done: Ensure food for every Filipino, home for every family, clothes and shoes for everyone; someone to look after young children, to teach the youth, to care for the sick; ensure clean water for drinking, cooking, and bathing; clean air; electricity, Internet, transportation; and so much more.”

“All these things need work and workers. That’s why the government needs to invest in these rights because government has the duty to provide for them as well as the opportunity to realize them.

“Abroad, OFWs are employers’ favorite because they’re hard-working, resourceful, and have initiative. We need to replicate here in the Philippines the reason why they leave for work abroad: incomes that allow for a life a dignity for the family.”

This was the statement of Erin Tañada, former Deputy Speaker of the House of Representatives, on the reported increase of adult joblessness from the survey conducted by the Social Weather Station (SWS) in the third quarter of this year.

SWS just released the results of its survey done on 15-23 September 2018. The results show that one out of five adult Filipinos is without a job. Included in this lot are those who were laid off from their jobs, companies have closed, contractual workers who were not renewed, voluntarily left their jobs, and those who haven’t worked before.

Ang gusto at kayang magtrabaho, dapat may trabaho: Erin Tañada

“Dapat, lahat ng gusto at may kayang magtrabaho, may trabaho. Tumingin lang tayo sa paligid natin, ang daming dapat gawin: Siguruhing may kakainin ang bawat Pilipino. May tahanan ang bawat pamilya. May damit at saplot sa paa ang lahat. May titingin sa mga batang paslit. May magtuturo sa kabataan. May mag-aaruga sa may sakit. May sisigurong may malinis na tubig inumin, pangluto, at panligo. May malinis na hangin. May kuryente, may Internet, may transportasyon. At kung anu-ano pa.”

“Lahat yan, kailangang trabahuhin. Lahat yan, kailangan ng magtatrabaho. Kaya kailangan ng gobyerno na puhunanan ang mga karapatang ito dahil gobyerno ang may tungkuling magbigay ng mga ito at ng mga pagkakataong matupad ang mga ito.”

“Sa abroad, favorite ng mga employers ang mga OFW, kasi masipag, madiskarte, makusa. Kailangan nating i-replicate ang ipinupunta nila sa abroad dito sa Pilipinas: sweldong nakakapamuhay nang disente ang pamilya.”

Ito ang pahayag ni Erin Tañada, dating Deputy Speaker ng House of Representatives, sa naiulat na pagtaas ng bilang ng mga naghahanap ng trabaho mula sa pag-aaral ng Social Weather Station (SWS) nitong third quarter ng kasalukuyang taon.

Inilabas kahapon ng SWS ang pag-aaral na kanilang ginawa noong 15-23 September 2018. Lumalabas na isa sa bawa’t limang Pilipinong nasa edad na para maghanapbuhay ang walang trabaho. Kasama sa kanila ang mga natanggal sa trabaho, nagsara ang kumpanya, contractual na hindi na ni-renew ang kontrata, kusang umalis sa trabaho, at mga hindi pa nakakapagtrabaho.

Kadtong mga adunay katakus ug gustong mutrabaho kinahanglang hatagan ug trabaho: Erin Tañada

“Ang tanan nga angayan ug gusto nga mutrabaho kinahanglan angay nga hatagan gyud og trabaho. Kun atong susihon ang atoang palibot, adunay daghang angay nga buhatunon. Pagsiguro ug pagkaon sa matag Pilipino, pinuy-anan sa matag pamilya, panapot ug sapatos alang sa tanan; adunay mag-atiman sa imong mga anak, magtudlo sa mga kabataan, mag-atiman sa mga masakiton, pagsiguro ug limpyong tubig alang sa pag-inom, pagluto, ug pagkaligo; limpyo nga hangin; eliktrisidad, adunay internet, transportasyon ug daghan pang uban.” Matud pa ni Erin Tanada

“Kining tanan nanginahanglan ug trabaho og mga trabahante. Mao nga ang gobyerno gikinahanglang mamuhunan niining maong katungod kay katungdanan sa gobyerno sa paghatag ngadto kanila ug ingon man usab sa mga opurtonidad arun kini matinuod.

“Sa gawas sa nasud, ang OFWs maoy paborito sa mga amo kay mga kugihan, mapuslanon ug aduna sila’y inisyatibo. Kinahanglan nato nga masundog dinhi sa Pilipinas ang rason kung nganong mibiya sila alang sa trabaho sa gawas sa nasud: Ang mga kita nga naghatag og kinabuhi ug dignidad alang sa pamilya.

“Mao kini ang pamahayag ni Erin Tañada, kanhi Deputy Speaker sa Kapulungan sa mga Representante, alang sa gikataho nga nagkadaghan ang pagkulang sa trabaho sa mga hamtong gikan sa surbey nga gihimo sa Social Weather Station (SWS) sa ikatulong kwarter niining tuig.

Ang SWS nagpagawas ug resulta sa ilang gihimo nga surbey niadtong Septembre 15 hangtod 23 tuig 2018. Ang resulta nagpakita nga usa sa lima ka mga hamtong nga Pilipino walay trabaho. Lakip niini kadtong gipapahawa gikan sa ilang mga trabaho, kompanya nga nasira, ug mga kontraktuwal nga wala na niusab sa kontrata, mga bolontaryong nihawa sa ilang trabaho, ug katong wala makasulay ug trabaho.