Ang Partido Liberal (Ang Liberal Party) ay itinuturing na institusyon sa buhay sosyopulitikal ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng partidong ito ay puno ng sakripisyo; ang mga kasapi at pinuno nito ay kilalang nag-alay ng kanilang buhay manaig lang ang kalayaan sa bansa.

About us

Latest News

Statements

EVENTS

Follow Us