Statement of Sen. Francis Pangilinan on the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists

Journalists play an indispensable role in the healthy functioning of our democracy: Kiko

Journalists around the world work at great personal risk to report on issues that affect people’s lives.

They bring to the fore abuses, corruption, and inefficiency and in return face threats, harassment, legal cases, and even death.

But we cannot imagine a world without journalists. They play an indispensable role in the healthy functioning of our democracy.

Together, let’s continue working to eliminate impunity against media professionals.

On International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, let’s renew our dedication to promote a free, independent, and responsible media and push for accountability for those who would undermine this pillar of democracy.

**

Nakikipagsapalaran ang mga mamamahayag sa buong mundo para iulat ang mga isyung nakakaapekto sa buhay ng mga tao.

Binibigyan nila ng kaukulang pansin ang mga pang-aabuso, katiwalian, at kapalpakan, at bilang kapalit, nahaharap sa mga pambabanta, panggigipit, patung-patong na kaso, at maging kamatayan.

Pero hindi natin lubos maisip ang isang mundong walang mga mamamahayag. Ginagampanan nila ang isang mahalagang papel sa pagpapalusog ng ating demokrasya.

Sama-sama nating pagtulungan para wakasan ang kawalang-pananagutan sa mga pag-atake laban sa mga mamamahayag.

Ngayong International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, bigyan natin ng panibagong simula ang ating dedikasyon na maitaguyod ang isang malaya at responsableng midya at itulak ang pagkakaroon ng pananagutan sa mga nagpapahina nitong haligi ng demokrasya.