May we be blessed with honest, self-sacrificing leaders like Ka Jovy: Sen. Kiko

SEN. FRANCIS PANGILINAN, LIBERAL PARTY PRESIDENT ON 3RD DEATH ANNIVERSARY OF SEN. JOVY SALONGA, FORMER LP PRESIDENT

May we be blessed with honest, self-sacrificing leaders like Ka Jovy: Sen. Kiko

Today on his third death anniversary, we miss Ka Jovy Salonga — a great statesman, valiant defender of democracy, incorruptible leader.

He had the generosity of spirit, untouched by lust for wealth and power, and ready to sacrifice for the national interest — qualities we need so badly these days from our leaders.

Ka Jovy left us lessons that every true public servant should possess — honesty, competence, ability to self-sacrifice, and dedication to the well-being of the Filipino people. These are the same qualities of our Otso Diretso candidates Gary Alejano, Bam Aquino, Chel Diokno, Samira Gutoc, Pilo Hilbay, Romy Macalintal, Mar Roxas, and Erin Tañada.

We are blessed as a nation to have been graced by his presence and service. Let us be blessed with more leaders like him.

SEN. FRANCIS PANGILINAN, LIBERAL PARTY PRESIDENT ON 3RD DEATH ANNIVERSARY OF SEN. JOVY SALONGA, FORMER LP PRESIDENT

Naalala namin ngayon sa ikatlong anibersaryo ng kanyang kamatayan si Ka Jovy Salonga — mahusay na pinuno, matapang na tagapagtanggol ng demokrasya, at marangal na lider.

Mapagbigay, hindi mapaghangad ng yaman o kapangyarihan, at handang magparaya sa ikabubuti ng bayan — mga katangiang kailangang-kailangan natin ngayon mula sa ating mga pinuno.

Iniwanan tayo ni Ka Jovy ng mga aral na dapat taglayin ng bawat tunay na lingkod-bayan — katapatan, galing, kakayahang magsakripisyo, at sipag para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ang mga katangiang ito ay taglay din ng aming mga kandidato sa Otso Diretso na sina Gary Alejano, Bam Aquino, Chel Diokno, Samira Gutoc, Pilo Hilbay, Romy Macalintal, Mar Roxas, at Erin Tañada.

Pinagpala tayo bilang isang bansa sa inalay niyang paglilingkod. Pagpalain nawa tayo ng mas maraming lider na katulad niya.