LIBERAL PARTY STATEMENT ON SENATE INDEPENDENCE

The Senate needs to fulfill its duty to maintain its independence and to provide a check and balance to government.

On the government’s proposed tax measures, we commend our colleagues in the Senate, particularly Senator Sonny Angara, for standing firmly with the findings of the Committee on Ways and Means, which he chairs.

We hope government respects this separation of powers as its officials push for their agenda, including tax reforms.

We also urge our colleagues to remain steadfast in carrying out their respective duties and responsibilities amid political pressure.

As the people’s representatives, we craft and shepherd policies with their interest in mind.

xxx

Dapat gampanan ng Senado ang kanyang tungkuling panatilihin ang kanyang independence at magsuri’t magbalanse sa mga kapangyarihan ng pamahalaan.

Sa usapin ng panibagong pagbubuwis, kaisa tayo ng ating mga kasamahan sa Senado, partikular na kay Senador Sonny Angara, para panindigan ang pasya ng Committee on Ways and Means, na siya niyang pinamumunuan.

Umaasa kaming rerespetuhin ng pamahalaan itong separation of powers habang tinutulak ng mga opisyal nito ang kanilang agenda, kabilang na itong tax reforms.

Hinihikayat din namin ang aming mga kasamahan sa Senado na manataling matatag sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa harap ng political pressures.

Bilang kinatawan ng bayan, bumubuo at nagpapastol tayo ng mga patakaran na interes nila ang nasa isip.