Focus on COVID hunger and joblessness, not revgov: Pangilinan

STATEMENT OF SEN. FRANCIS “KIKO” PANGILINAN ON REVGOV INITIATIVES

Focus on COVID hunger and joblessness, not revgov: Pangilinan

 

“Malacañang should rein in efforts by some groups to establish a revolutionary government and instead rally people to find ways to tide the Filipinos over the COVID pandemic.

The nation is already grappling with hunger and joblessness as a result of the lockdown, PhilHealth mess, and lack of funds. The Filipinos will get nothing out of this distraction.

The concept of a revolutionary government is not stated in any existing legal documents, such as the 1987 Philippine Constitution. Let us not depart from the constitutional order.

While the moves of the individuals behind the revolutionary government should be taken with a grain of salt, we must remain vigilant to thwart it as such could be a thinly-veiled dictatorship that would concentrate power in the hands of the president — which freedom-loving Filipinos should resist.”

Dapat pigilan ng Malacañang ang mga pagkilos ng ilang grupo na magtatag ng isang pamahalaang rebolusyonaryo at sa halip ay pagkaisahin ang taumbayan na humanap ng mga paraan para malampasan ng mga Pilipino ang pandemya.

Hirap na hirap na ang bayan dahil sa gutom at kawalan ng hanapbuhay na dulot ng lockdown, gulo sa PhilHealth, at kakulangan sa pondo. Walang mapapala ang mga Pilipino sa  panggagambalang ito.

Hindi nakasaad sa anumang ligal na dokumento, gaya ng Saligang Batas ng 1987, ang konsepto ng isang pamahalaang rebolusyunaryo. Huwag na tayong lumayo sa constitutional order.

Bagaman hindi dapat sineseryoso itong mga pagkilos ng iilan sa likod ng rebolusyunaryong gobyerno, dapat manatili tayong mapagbantay para pigilan ito sapagkat maaaring isa itong mahirap na ikubling diktaduryang pwedeng mangamkam ng kapangyarihan sa kamay ng pangulo — na dapat tutulan ng mga Pilipinong nagmamahal sa kalayaan.