After typhoons, give new voters 1 more week to register: Kiko

The typhoons that hit the country in the last few months should prompt the Commission on Elections to extend the voter registration for the 2019 midterm elections.

We urge the Comelec to give the Filipinos one more week to register and be given the opportunity to exercise their right in choosing the country’s next leaders.

This is a humanitarian act, especially for communities that have suffered devastation and whose lives have been put in peril due to the natural calamities.

We also urge the Comelec to intensify its information dissemination drive to encourage more people to register.

Central to this issue is every voter’s right to suffrage. The Comelec must ensure maximum voters’ participation in elections.

***

Dapat magsilbing hudyat sa Commission on Elections ang mga bagyong nanalasa sa bansa nitong nakaraang mga buwan na i-extend pa ang voter registration para sa 2019 midterm elections.

Hinihikayat natin Comelec na bigyan pa ng isa linggo ang mga Pilipino para makapagrehistro at mabigyan ng pagkakataong magampanan ang kanilang karapatang piliin ang susunod na mga pinuno ng ating bansa.

Ito ay isang humanitarian act lalo na para sa mga pamayanang nakaranas ng ganap na pagkawasak ng kanilang mga tahanan at kung saan nailagay sa panganib ang kanilang buhay dahil sa mga kalamidad.

Hinihikayat din natin ang Comelec na paigtingin ang kanilang information dissemination drive upang makapaghikayat pa ng mas maraming tao na makapagrehistro.

Pinakamahalaga sa usaping ito ang karapatan ng bawat taong bumoto. Dapat tiyakin ng Comelec ang pinakamataas na partisipasyon ng mga botante sa halalan.