STATEMENT OF PARTIDO LIBERAL ON THE RESTORATION OF THE CHR BUDGET

The restoration of the CHR budget is the people’s win. It is a win for human rights, for collective action, and for truth and reason.

A great number of Filipinos expressed their outrage against the jarring decision of the Lower House to grant the CHR a measly budget of Php 1,000. Thousands of citizens called, emailed, tweeted, messaged their representatives asking for an explanation of their vote. Many, including young people, emailed their senators asking for support against the budget cut. These initiatives went viral in both social and traditional media.

Various organizations issued scathing statements of condemnation against the budget slash. Senators also expressed their stiff opposition and vowed to correct the unacceptable appropriation. All these combined pressured the Lower House to restore the budget of the CHR.

Today, on the 45th year of the declaration of martial law, we celebrate this victory.

This is how democracy works. This is People Power, millennial version in the age of social media. This is our, the people’s, victory.

Na naibalik na ang CHR budget ay panalo ng bayan. Ito’y panalo para sa karapatang pantao, para sa sama-samang pagkilos, at para sa katotohanan at katinuan.

Maraming mga Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagtutol nang bigyan ng House of Representatives ng Php 1,000 lamang ang ahensya para sa 2018. Libu-libo ang tumawag, nag-email, nag-tweet, at nag-message sa kanilang mga kinatawan sa House of Representatives para hingin ang kanilang paliwanag tungkol sa naging boto ng mga ito sa usapin. Mayroon ding nagpadala ng mga email sa mga senador at humingi ng suporta laban sa maliliit na budget na ito. Lahat ng mga inisyatibang ito ay naging viral sa social media at sa traditional media.

Nagpahayag din ng mariing pagtutol ang maraming organisasyon at nag-isyu sila ng nagbabagang mensahe laban sa budget cut. Mariin din ang naging pagtutol ng mga senador kung kaya’t sila ay nangako na itatama ang hindi makatarungang budget cut.

Ngayon, sa ika-45 taon nang i-deklara ang batas miilitar, ipinagdiriwang natin ang tagumpay na ito.

Ito ang demokrasya. Ito ang kapangyarihan ng mamamayang may pakialam at tumataya. Ito ay tagumpay nating mga Pilipino.