Statement of the Liberal Party President, Sen. Francis “Kiko” Pangilinan, on the President’s Mamasapano remarks

The matter has been investigated by the Senate. Charges have been filed and the courts are now handling the matter.

Let’s allow the judicial processes to proceed and give the persons involved their day in court. That is where accountability is ultimately determined.

Raising the matter anew is pure and simple politicking, and a means to shun important and pressing issues affecting the Filipinos such as poverty, lack of opportunities, indignation over China’s aggression, and corruption hounding many of the administration candidates.

The public should remain vigilant and not be misled by these diversionary tactics meant to confuse and keep voters from scrutinizing the administration’s failures and their candidates’ track records.

If we act like a broken record, we will not be able to move forward and attend to the real issues at hand.

Siniyasat na ng Senado ang usaping ito. Nakasuhan na ang mga kinauukulan at nasa korte na ang kaso.

Hayaan nating magpatuloy ang proseso ng panghukuman at ibigay sa mga may kinalaman ang kanilang araw sa korte. Diyan mismo nalalaman kung sino ang dapat managot.

Ang paulit-ulit na pagbanggit sa isyung ito ay simpleng pamumulitika, at isang paraan para iwasan ang mga mahahalagang isyung nakakaapekto sa mga Pilipino tulad ng kahirapan, kakulangan ng mga pagkakataon, galit sa panggigipit ng Tsina, at katiwalian sa maraming mga kandidato ng administrasyon.

Dapat manatiling mapagbantay ang taumbayan at hindi malinlang sa mga panlilihis na ito para lituhin at ilayo ang mga botante mula sa pagsuri sa mga kapalpakan ng administrasyon at track record ng kanilang mga kandidato.

Kung para tayong sirang plaka, hindi tayo susulong at hindi natin matutugunan ang mga kinakaharap na tunay na isyu.