US Senate action on De Lima’s unjust detention may affect Admin underlings, boxing fans: LP

Statement of Erin Tañada, Liberal Party vice president for external affairs

US Senate action on De Lima’s unjust detention may affect Admin underlings, boxing fans: LP

As a sovereign act of the US legislature, we respect as much as we laud the move of its Senate committee to prohibit the entry of Philippine government officials involved in the unjust imprisonment of Senator Leila de Lima.

The specter of human rights violations and irreparable havoc caused by the drug war and injustice done to its critics are slowly haunting this administration.

Gauging from President Duterte’s earlier aversion toward the US, this ban being pushed by the US Senate committee may not have a big dent on the chief executive himself.


But maybe his underlings are silently beginning to get jittery, especially those who love going on so-called official trips to the US and boxing fans who fill the 

Pahayag ni Erin Tanada, Bise presidente sa gawas nga kalihokan, Liberal Party
 
US Senate aksyon sa mga dili matarung nga detention ni De Lima mahimong makaapekto sa mga sakop sa admin, boxing fans: LP
 
Isip usa ka soberano nga aksyon sa lehislatura sa US, ato kining gitahug ug sa samang higayon, godayeg nato kini nga lakang sa usa ka komitiba sa Senado sa Estados Unidos. 
 
Ang pagdili sa pagsulod sa mga opisyal aa gobyerno saPilipinas nga nalambigit sa mga dili makatarunganon nga pagkabilanggo ni Senador Leila de Lima.
 
Ang pantasma sa paglapas sa tawhanong katungod ug irreparable nga kadaot tungod sa drugang gubat ug inhustisya nga gihimo ngadto sa iyang mga kritiko nga hinay-hinay gipang igo niini nga administrasyon.
 
Kung himuong sumbanan ang pagdumot ni presidenti Duterte ngadto sa Estados Unidos, kini pagdili sa pagsulod sa mga opisyal nga adunay kalambigitan sa pagka priso ni Sen. de Lima sa usa ka komitiba sa Senado sa US pwedi ibaliwala sa presidenti.
 
Apan, sa iyang mga alalay, sa hilum gakabalaka na, ilabjna kadtong ganahan mag ‘special trip’ sa Estados Unidos ug mga fans sa boksing nga anaa pirme sa atubangang lingkuranan sa mga sports arena nga sama lang sa ilang session hall.