Partido Liberal Statement on the Quo Warranto Case against Chief Justice Sereno

The Supreme Court is courting a constitutional crisis by considering the quo warranto case against Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

The 1987 Constitution is very explicit that impeachment is the only means to remove a member of the Supreme Court. Doing it through any other means is unconstitutional.

We urge the Supreme Court Justices to adhere to the very Constitution that they are sworn to protect and abide by.

The Supreme Court must show respect for the Constitution and a co-equal branch by allowing Congress to perform its constitutionally mandated duty.

***

Nang-hihimok ng constitutional crisis ang Korte Suprema sa pagsaalang-alang sa quo warrato case laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Malinaw na malinaw sa ating Saligang Batas na ang impeachment ang tanging paraan para magpatalsik ng miyembro ng Korte Suprema. Ang anumang ibang hakbang ay labag sa ating Saligang Batas.

Hinihimok natin ang mga Hukom ng Korte Suprema na umayon sa mismong Saligang Batas na sinumpaan nilang protektahan at sundin.

Dapat magpakita ng respeto ang Korte Suprema sa Konstitusyon at sa isang kapwa sangay ng pamahalaan at hayaan ang Kongreso na gawin ang tungkulin nitong mandato sa ating Saligang Batas.