PARTIDO LIBERAL STATEMENT ON HEAL OUR LAND SUNDAY

Nagpapasalamat tayo sa Simbahan sa kanilang matibay na posisyon laban sa kultura ng karahasan at walang saysay na patayan sa ating bansa.

Panahon na upang tayo’y sama-samang tumayo, isantabi ang pagkakaiba, at pagtibayin ang kahalagahan ng buhay at kaparatang pantao.

Buo ang suporta natin sa gagawing Heal Our Land Sunday ng Simbahan. Nananawagan din tayo sa ating mga kababayan na makiisa sa pagdarasal para sa ganap na paghilom ng ating bansa.

We thank the Church for its firm position against the culture of violence and senseless killing in our nation.

It is time we stand together, set aside our differences, and affirm the importance of life and human rights.

We fully support the Heal Our Land Sunday of the Church. We also call on our countrymen to unite in prayer for the healing of our country.