PAHAYAG NG MAMAMAYANG LIBERAL SA PAGPOSTURA NI IMEE MARCOS BILANG CHAIR NG COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE, WELFARE, AND RURAL DEVELOPMENT SA SENADO

Si Leila de Lima: Matino, mahusay, biktima ng kasinungalingan. Sinalaula ang reputasyon, ikinulong, pero ginampanan pa rin ang tungkulin bilang Senador. Sa pamumuno niya bilang Chair ng Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, naaprubahan ang mga panukalang batas para sa Institutionalization ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act at ang Magna Carta of the Poor.

Si Imee Marcos: Sinungaling, magnanakaw, at anak ng diktador. Lumaki sa marangyang buhay dahil sa nakaw na yaman. Nagpapakalat ng kasinungalingan. Napipintong manumpa bilang Senador, at ngayo’y nagsasabing gusto niyang pamunuan ang kumite ni Sen. Leila.

Ipapalit si Imee Marcos kay Senadora Leila? Pamumunuan ng isang Marcos ang Senate committee na layuning tulungan ang pinakamahihirap sa ating bansa, gayong ninakaw nila ang bilyon-bilyong dapat sana’y para sa ikauunlad ng ating mga kababayan? Gustong maging pinuno ng kumite ukol sa katarungang panlipunan ang ugat at pinakamalaking simbolo ng kawalang-katarungan sa ating bansa?

Kalokohan ito. Sampal ito sa alaala ng mga pinahirapan at pinaslang ng Diktadurya. Insulto ito sa bawat isa sa ating nagdurusa pa rin dahil sa ginawang pandarambong ng mga Marcos. Sintomas ito ng mas malalim na kawalang-katinuan at pagkalagas ng sentido komon mula sa ating mga institusyong pampamahalaan. Mariing tumututol ang Mamamayang Liberal dito, at nananawagan kami sa bawat Pilipinong makihanay sa amin.

**

Ang Mamamayang Liberal ay binubuo ng mga ordinaryong mamamayang kahanay sa mga mithiin at adbokasiyang liberal-demokratiko.