Message of Partido Liberal on Mother’s Day

This is a salute to mothers — amazing, wonderful people who constantly teach their children selflessness, dignity, and integrity. Without their care and guidance, we wouldn’t have brilliant, principled leaders; we wouldn’t have the strength to stand our ground against injustices; we wouldn’t have the heart to #resist.

Kaya happy Mother’s Day sa lahat ng mga ina at tumatayong ina — salamat po sa lahat ng mga aral na itinuro niyo.

Dahil sa inyo, handa na kaming ipaglaban ang bukod-tanging ina sa lahat: ang ating Inang Bayan.