Let’s all be heroes like Rizal, courageous and in service: Pangilinan

We stand as one in celebrating the heroism of Gat Jose Rizal, who throughout his life worked to lift up the condition of Filipinos and his country under siege.

In the uncompromising stand of our national hero against tyranny and abuses, we are inspired to follow in his footsteps. In his triumphs and sacrifices, we are invigorated to remain unwavering in our duty to be compassionate, hopeful, and persevering in building a future the succeeding generations deserve.

Let us remember Rizal for his fortitude and love of country, for fighting for the rights of all Filipinos and for truth. May we have his courage and strength to speak out against abuses and injustices that we still confront today.

The call to action and service remains resonant and clear today as it was during the time of our great forebears. Small steps or giant leaps, let us always choose the path of courage and heroism.

Kaisa tayo sa paggunita sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal, na sa kanyang buong buhay ay nagsumikap iangat ang kalagayan ng mga Pilipino at ng sinakop niyang bansa.

Sa matibay na paninindigan laban sa paniniil at pang-aabuso ng ating pambansang bayani, nagaganyak tayong sundin ang kanyang mga yapak. Sa kanyang mga tagumpay at sakripisyo, lumalakas ang ating loob na manatiling tapat sa ating tungkuling magkaroon ng malasakit, pag-asa, at tyagang bumuo ng kinabukasang nararapat para sa susunod na mga henerasyon.

Alalahanin natin si Rizal para sa kanyang taglay na tibay ng loob at pagmamahal sa bayan, sa nakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipino at sa katotohanan. Nawa’y magkaroon din tayo ng kanyang tapang at lakas para magsalita laban sa mga pang-aabuso at kawalang-katarungang kinakaharap pa rin natin ngayon.

Nananatiling matunog at malinaw ang tawag ng pagkilos at paglilingkod gaya noong panahon ng ating mga ninuno. Maliit man o malaking hakbang, lagi nating piliin ang landas ng katapangan at kabayanihan.

Mahimo kitang tanan nga bayani sama ni Rizal, maisog ug anaa sa serbisyo: Pangilinan

Kitang tanan nagkahiusa sa pagsaulog sa pagkabayani ni Gat Jose Rizal, kinsa tibouk niya kinabuhi nitrabaho aron mahaw-as ang mga Filipino ug sa iyang nasud ilalom sa pag atake sa mga langyaw.

Magkahiusa kitang mubarug sa pagsaulog sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal, kansang tibuok kinabuhi gitutok sa kalihukan nga ma haw-as ang katawhang Filipino ug nasud Pilipinas ubos sa pagpang atake.

Ang iyang lig-on nga baruganan batuk sa pagpangdaug-daug ug pang abuso, inspirasyon kanato nga tahaton ang iyang mga lakang. Sa iyang kadaugan ug mga sakripisyo, kita nabaskug diha sa pagpadayon nga lig-on sa pagtuman sa atong gimbuhaton aron pagkabination, malaumon ug maantuson dha sa pagmugna sa kaugmaon sa sumosunix nga kaliwatan.

Atong hinumduman si Rizal tungod sa iyang kaisog ug gugna sa nasud, sa pagpakigbisog alang sa katungod sa mga Filipino ug sa kamatuoran. Hinaut adunay kitay kaisog ug kusog nga muistorya batok sa mga abuso ug inhustistya nga hangtud karun atong gisagubang karun.

Ang panawagan sa paglihok ug pagserbisyo padayon nga makabubuhong ug klaro karun nga panahon, sama sa panahon sa atong mga bantugang katigulangan. Ginagmay man o dinagku nga lakang, atong pilion ang dalan sa kaisog ug kabayanihon.