Partido Liberal statement on Sen. Leila de Lima’s continued unjust imprisonment

Free Leila!

Senator Leila de Lima is a classic case of “nagmahal sa bayan, sinaktan, kinulong, pinagkakaitan ng karapatan.”

Today, Valentine’s Day, is the start of a month-long commemoration of her year-long incarceration on false drug charges.

For close to a year now, she has been deprived of her freedoms, mainly that of being with her children, grandchildren, and mother. Equally, we her constituents have been deprived of her talents and courage in fighting for the least of our brothers and sisters.

Starting today and until her release, let there be an outpouring of gratitude and solidarity for the country’s democracy fighters like Senator De Lima. Let us show her that her love of country and compatriots is requited, and that her sacrifice is recognized and honored. Let us do this by continuing to fight for the rights of everyone, including drug suspects, to life, if not due process.

We reiterate our call: #FreeLeila.

**

Palayain si Senator Leila!

Ang kay Senator Leila De Lima ay kaso ng “nagmahal sa bayan, sinaktan, kinulong, pinagkakaitan ng karapatan.”

Ngayong Araw ng mga Puso ang simula ng isang buwang paggunita ng kanyang isang taong pagkakakulong dahil sa mga imbentong paratang kaugnay ng iligal na droga.

Sa halos isang taon, pinagkakaitan siya ng kanyang kalayaan, higit sa lahat ang kalayaang makasama ang kanyang mga anak, apo, at ina. Pinagkakaitan rin tayong mga bumoto sa kanya ng kanyang galing at tapang na ipaglaban ang pinaka-aba sa atin.

Mula ngayon hanggang sa kanyang paglaya, nawa’y magkaroon ng pagbuhos ng pasasalamat at pagkakaisa para sa mga tagapagtanggol ng ating demokrasya, tulad ni Senator De Lima. Ipakita natin sa kanya na ang kanyang pagmamahal sa bayan ay nasusuklian, at ang kanyang sakripisyo ay nakikilala at napaparangalan. Gawin natin ito sa pagpapatuloy ng kanyang laban para sa mga karapatang mabuhay at due process ng lahat, maging ng mga drug suspect.

Inuulit namin ang aming panawagan: #FreeLeila