ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DAY

We join the whole world in celebrating International Human Rights Day.

Today reminds us that there’s so much work to be done to make this a more meaningful celebration.

Sa pagdiriwang natin nito, mahalagang matiyak na namamayani pa rin ang karapatang pantao ng bawat Pilipino, sa panahon ngayon na tila ito’y naisasantabi na.

Naririyan na ang libu-libong biktima ng extra-judicial killings, na ang mga pamilya ay humihingi pa rin ng hustisya hanggang ngayon.

Isama na rin natin ang mga taong inakusahan ng mga walang batayang kaso at napagkaitan ng kalayaan, kabilang na si Sen. Leila de Lima.

Higit sa salita, hiling natin sa pamahalaan na ipakita sa pamamagitan ng gawa na mahalaga at pinoprotektahan pa rin nila ang karapatang pantao ng bawat Pilipino, gaya nang isinasaad ng ating Saligang Batas.

###